อาหารแปรรูปร้ายยังไง

“อาหารแปรรูป” 🍟🍔🌭🍕 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาวิกฤต Covid-19 ทำให้หลายคนหันมาใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ หรืออาหารที่จัดเตรียมได้อย่างรวดเร็วกันมากขึ้น ระวังอ้วนขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวกันนะคะ 😱

อาหารแปรรูปที่กินกันบ่อย ๆ ซึ่งบางส่วน(หรือส่วนใหญ่)เป็นอาหารแปรรูป / อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารกลุ่มนี้ มีสารอาหารโดยรวมน้อย และมักจะอุดมไปด้วยแป้ง น้ำตาล ไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ และสารปรุงแต่งอื่น ๆ มากมาย 😰

หากกินติดต่อกันแม้เพียงไม่กี่สัปดาห์ ก็ทำให้อ้วนขึ้นได้ง่ายและไวมาก ❗️ แม้ว่าเราจะคุมแคลอรี่จากอาหารที่กินเหล่านี้ไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ตาม

จากงานวิจัยในวารสาร Cell Metabolism ปี 2019 ที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่ 20 คน ระยะเวลาเพียง 14 วันเท่านั้น พบว่า กลุ่มที่กิน Ultra-Processed Foods & Drinks อ้วนมากขึ้นกว่า กลุ่มที่ไม่ได้กิน อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ

Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain

ดังนั้นในช่วงที่เราต้องสั่งอาหารมากินที่บ้านแบบนี้ ต้องใส่ใจเลือกให้มากขึ้น ใครที่อยากคุมน้ำหนัก หรือ ต้องการลดน้ำหนัก ยิ่งต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกินให้ดี โดยลดอาหารแปรรูป อาหารกล่อง อาหารซอง อาหารกระป๋อง

หันมากินอาหารที่แปรรูปน้อย ๆ

เช่น อาหารที่มาจากธรรมชาติแบบไหนก็แบบนั้น เช่น ผัก ผลไม้สด สะอาด ปราศจากสารพิษ หมู เห็ด เป็ด ไก่ เป็นต้น ก็จะทำให้ลดโอกาสเป็นโรคอ้วนและโรคภัยต่าง ๆ ได้มากเลยทีเดียวค่ะ

Reference : Hall et al. Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake. Cell Metabolism 30, 1–11 August 6, 2019

--

--

Yanisa H. #AiFitLog

Developer 👩‍💻 / Diet & Skincare enthusiast #AiFitLog